K O V I S československo-maďarská spol. s r.o. v likvidácii